Treningsfysiolog Thomas A. Valnes

Kontakt: treningsfysiolog@outlook.com
Kontakt: treningsfysiolog@outlook.com
Velkommen til meg Treningsfysiolog Thomas A. Valnes. Her kan du booke tid til mine tjenester, hjelp og støtte til deg.

Velg tjeneste

Trinn 1

Prestasjonsutvikling

Vis

For deg som er idrettsutøver, mosjonist eller har klare treningsmål

Helsetjenester

Vis

For deg som ønsker å vite tilstand på helsen og risiko for livsstilssykdom, og/eller ønsker hjelp til å bli mer aktiv og endre livsstil.

Foredrag

Vis

For deg som ønsker kunnskapsbasert foredrag til din klubb, treningsteam eller bedrift.

Anaerob terskel/ laktatprofil test

 
1000,00

Testen gjennomføres på løpetredemølle. Testen fastsetter anaerob terskel på løpehastighet (pacing) og hjertefrekvens. Testen tar ca. 30-35 min, og starter med 10 min løping på lett intensitet. Deretter økes hastigheten progresivt hvert 5 min, med påfølgende måling av laktat mellom hver repetisjon inntil anaerob terskel er nådd. Du kan selv velge mellom ulike stigninger alt etter hva hensikten med testen er.

10 min gjennomgang av resultater etter testen. Du får testskjema for anaerob terskel og individuell utarbeidet intensitetsskala.

Ønsker du treningsveiledning og råd for å forbedre kondisjonen ut over gjennomgang av resultater, bestill dette i egen treningsveiledningstime.

Anaerob terskel test, maksimalt oksygenopptak og makspuls test

 
1300,00

Anerob terskel test, maksimalt oksygenopptak (VO2-maks) og maksimal hjertefrekvens (makspuls) i en og samme test. Testen gjennomføres på løpetredemølle. Ca. 75 min varighet totalt.

Testen fastsetter først anaerob terskel på løpehastighet (pacing) og hjertefrekvens. Testen tar ca. 30-35 min, og starter med 10 min løping på lett intensitet. Deretter økes hastigheten progresivt hvert 5 min med måling av laktat mellom hver repetisjon inntil anaerob terskel er nådd. Du kan selv velge mellom ulike stigninger alt etter hva hensikten med testen er.

Deretter gjennomføres en kort tilvenning til VO2-maks test, og gjennomføring av VO2-maks test hvor man starter på en moderat intensitet. Deretter økes hastigheten pr minutt. Testen løpes til utmatting. Normalt tar dette 4-8 min.

10 min gjennomgang av resultater etter testen.

Du får testskjema for maksimalt oksygenopptak og anaerob terskel, samt forklaring på verdier, og individuell utarbeidet intensitetsskala.

Ønsker du treningsveiledning og råd for å forbedre kondisjonen ut over gjennomgang av resultater, bestill dette i egen treningsveiledningstime.

Prestasjonsernæring- og treningsveiledning

 
500,00

Teoretisk ernærings- og treningsveiledning basert på dine ønsker og idrett. Vi legger en felles plan basert på dine målsetninger. Du får praktiske anbefalinger innen fysisk trening og ernæring du anvender på egen hånd for maksimal prestasjonsfremgang.

Maksimalt oksygenopptak ( VO2-maks) test og makspulstest

 
800,00

Maksimalt oksygenopptak (VO2-maks) og maksimal hjertefrekvens (makspuls) i en og samme test. Testen gjennomføres på løpetredemølle. Ca. 30 min varighet totalt. 15 min progressiv oppvarming på løpetredemøllen med tilvenning til testen. 10 min test, hvor man starter på en moderat intensitet. Deretter økes hastigheten pr minutt. Testen løpes til utmatting. Normalt tar dette 4-8 min. 5 min gjennomgang av resultater etter testen. Du får testskjema for maksimalt oksygenopptak og forklaring på verdier. Du får individuell utarbeidet intensitetsskala.

Ønsker du treningsveiledning og råd for å forbedre kondisjonen ut over gjennomgang av resultater, bestill dette i egen treningsveiledningstime.

Styrkeprogram med veiledning

 
1000,00

Skreddersydd styrkeprogram etter ønske og behov med veiledning i teknikk.

Praktisk treningsveiledning

 
600,00

Praktisk treningsveiledningstime på tredemølle i vår lab, eller utendørs i Bardufoss. Målsetning med veiledningen legges opp etter ditt ønske og ditt treningsmål. Vi kan komme med anbefalinger på hva vi kan tilby. Kontakt oss gjerne i forkant av bestilling. Eksempelvis kan vi hjelpe til å lære intensitetsstyring og designe, planlegge og gjennomføre målrettete gode kondisjons og utholdenhetsøkter. Dette gjøres med praktisk gjennomføring kombinert med litt teoretisk forståelse.

Kroppsmasseanalyse (Inbody)

 
300,00

Kroppsmasseanalyse inkludert gjennomgang av resultater. Du får testskjema for kroppsmassesammensetning som inkluderer blant annet data om fett- og muskelmasse (prosentfordeling), hvilestoffskifte og mengde viceralt fett (bukfett). Testen fastsetter risiko for lisstilssykdom hvis man ønsker å vite dette.

Kroppsmasseanalyse (Inbody)

 
300,00

Kroppsmasseanalyse inkludert gjennomgang av resultater. Du får testskjema for kroppsmassesammensetning som inkluderer blant annet data om fett- og muskelmasse (prosentfordeling), hvilestoffskifte og mengde viceralt fett (bukfett). Testen fastsetter risiko for lisstilssykdom hvis man ønsker å vite dette.

Kondisjonstest

 
800,00

Kondisjonstest gir et meget relevant mål på fysisk form, og fastsetter "fysiologisk alder og risiko for livsstilsykdom dersom man ønsker å vite dette. Kondisjonstesten gjennomføres som måling av maksimalt oksygenopptak (VO2-maks) og maksimal hjertefrekvens (makspuls) i en og samme test. Testen gjennomføres på løpetredemølle. Ca. 30 min varighet totalt. 15 min progressiv oppvarming på løpetredemøllen med tilvenning til testen. 10 min test, hvor man starter på en moderat intensitet. Deretter økes hastigheten pr minutt. Testen løpes til utmatting. Normalt tar dette 4-8 min. 5 min gjennomgang av resultater etter testen. Du får testskjema for maksimalt oksygenopptak og forklaring på verdier. Du får individuell utarbeidet intensitetsskala.

Ønsker du treningsveiledning og råd for å forbedre kondisjonen ut over gjennomgang av resultater, bestill dette i egen treningsveiledningstime.

Komplett helsescreening

 
1000,00

Kroppsmasseanalyse og kondisjonstest inkludert en kort innførende veiledning innen ernæring og fysisk trening for å forbedre testresultat.

Måling av kroppsmassesammensetning gir en rekke relevante data, herunder fett- og muskelmasse (prosentfordeling) og mengde viceralt fett (bukfett).

Kondisjonstest gir et meget relevant mål på fysisk form, og fastsetter fysiologisk alder og risiko for livsstilsykdom dersom man ønsker å vite dette. Kondisjonstesten gjennomføres som måling av maksimalt oksygenopptak (VO2-maks) og maksimal hjertefrekvens (makspuls) i en og samme test. Testen gjennomføres på løpetredemølle. Ca. 30 min varighet totalt. 15 min progressiv oppvarming på løpetredemøllen med tilvenning til testen. 10 min test, hvor man starter på en moderat intensitet. Deretter økes hastigheten pr minutt. Testen løpes til utmatting. Normalt tar dette 4-8 min.

Du får testskjema for kroppsmassesammensetning som inkluderer blant annet data om fett- og muskelmasse (prosentfordeling) og mengde viceralt fett (bukfett). Du får testskjema for maksimalt oksygenopptak og forklaring på verdierog en individuell utarbeidet intensitetsskala til bruk i treningssammenheng. Basert på testresultatet får du en kort innførende veiledning innen ernæring og fysisk trening for å forbedre testresultater.

Teoretisk ernærings og/eller treningsveiledning

 
500,00

Teoretisk ernærings- og treningsveiledning basert på dine ønsker. Vi legger en felles plan basert på dine målsetninger. Du får praktiske anbefalinger innen fysisk trening og ernæring du anvender på egen hånd.

Styrkeprogram med veiledning

 
1000,00

Skreddersydd styrkeprogram etter ønske og behov med veiledning i teknikk.

Praktisk treningsveiledning

 
600,00

Praktisk treningsveiledningstime på tredemølle i vår lab, eller utendørs i Bardufoss. Målsetning med veiledningen legges opp etter ditt ønske og ditt treningsmål. Vi kan komme med anbefalinger på hva vi kan tilby. Kontakt oss gjerne i forkant av bestilling. Eksempelvis kan vi hjelpe til å lære intensitetsstyring og designe, planlegge og gjennomføre målrettete gode kondisjons og utholdenhetsøkter. Dette gjøres med praktisk gjennomføring kombinert med litt teoretisk forståelse.

Foredrag idretts- og prestasjonsernæring for idrettsklubber

 
1500,00

Kunnskapsbasert og skreddersydd foredrag i idretts- og prestasjonsernæring for idrettsklubber. Innhold tilpasses alderstrinn, idrett og andre behov.

Ta kontakt ved interesse.

Velg tidspunkt

Trinn

Legg inn kontaktopplysninger

Trinn

Bekreft avtale

Trinn

Nettbooking systemet er levert av